SZUŠ TALENT-UM, Ul. okružná

Popis

 História Súkromnej základnej umeleckej školy Talent-Um na Okružnej ulici sa začala písať v septembri 2006. Škola už vtedy, a to dokonca ako jediná v okrese, otvorila všetky študijné odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Pod vedením obetavých pedagógov, no predovšetkým vlastnou usilovnosťou sa žiaci dokázali pripraviť na svoje prvé  verejné vystúpenie - rodičia a priatelia školy im zatlieskali už na polročnom koncerte vo fenruári 2007.

     Bohatá koncertná činnosť žiakov a učiteľov je vôbec charakteristickou črtou školy. Žiaci ju navštevujú kvôli naplneniu svojej prirodzenej túžby po tvorivosti. Postupne sa učia  orientovať v umeleckých žánroch. Hra na hudobných nástrojoch, spev, tanec, dramatický a výtvarný prejav sa stávajú ich celoživotnou potrebou a prostriedkom, ako spoznávať seba a  chápať okolie. Verejné vystupovanie, ku ktorému sú žiaci vedení, im pomáha nielen precítiť interpretované diela, ale pestuje v nich schopnosť sústrediť sa na konkrétny výkon a získať zdravé sebavedomie ako devízu pre celý budúci život.

     SZUŠ Talent-Um vznikla ako alternatíva v umeleckom vzdelávaní na základnom stupni. Poskytuje plnohodnotné vzdelanie, ale aj otvorený, ľudský prístup a dialóg medzi učiteľom a žiakom. Škola sa snaží napĺňať podstatu vzdelávania - odovzdávať poznatky a skúsenosti učiteľov žiakom - svojim následovníkom. V jej priestoroch vládne duch tvorivosti a atmosféra  rodiny. V žiadnom prípade nie strach zo zlých známok či bezduchý samoúčelný dril.

     Nové priestory na Okružnej ulici 3552 (september 2009) priniesli širšie možnosti rozvíjať nadanie detí. Zvýšil sa počet tried a zlepšilo materiálne vybavenie. Napr. žiaci hudobného odboru majú k dispozícii špičkové nástroje. Svoje výkony si môžu dokonca nahrávať v profesionálne vybavenom štúdiu a učiť sa pri počúvaní záznamu. Výtvarný odbor dostal techniku  na výučbu počítačovej grafiky. V budove školy sú dve tanečné sály, ktoré slúžia aj na koncertnú činnosť. Jednotlivé odbory pripravujú spoločné projekty, ktorých  vyvrcholením bol v júni 2010 muzikál Čarodejník z krajiny Oz na motívy rovnomennej knihy. Libreto, scénu a kostýmy zhotovili pedagógovia školy.

     Škola si pre skvalitnenie vyučovania pozýva pravidelne externých spolupracovníkov a organizuje rôzne workshopy, kde sa žiaci oboznamujú s najnovšími poznatkami. Oslovuje  takisto významné umelecké telesá, napr. folklórne súbory, s ktorými pripravuje spoločné programy. V decembri 2010 nadchol publikum koncert Premeny roka, v ktorom bol  partnerom  žiakov a učiteľov FS Zemplín. Škola úzko spolupracuje so všetkými významnými kultúrnymi inštitúciami. Prezentovala sa na pôde Zemplínskeho múzea, Zemplínskej knižnice Gorazda  Zvonického, Zemplínskeho osvetového strediska, Vihorlatského osvetového strediska, Vihorlatského múzea atď. Vynikajúce väzby a kontakty majú žiaci a učitelia v oblasti folklóru  (Zemplín, Zemplínik, Chemlon, Chemloňáčik, Rovina).

     Široký záber učiva pomáha žiakom a absolventom uplatniť sa individuálne alebo v súboroch od vážnej hudby cez folklór až po populárne žánre. Mnohí po ukončení základného štúdia pokračujú v ďalšom umeleckom vzdelávaní.  Prirodzenú súťaživosť a motiváciu žiakov podporuje účasť a dosahované výsledky v regionálnych i celoštátnych konfrontáciách. Z prehliadok a súťaží si žiaci všetkých odborov pravidelne prinášajú ceny, medaily či diplomy, ktoré zdobia steny školy.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7470038 / E 21.910990699999957