MŠ, Ul. Leningradská

Leningradská 3501/1
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

Charakteristika MŠ

Naša materská škola sídli v Michalovciach na ulici Leningradská 1.

Materská škola je v prevádzke od roku 1985. V posledných rokoch ju navštevuje okolo 130 detí ročne. Budova sa skladá z troch pavilónov / A, B, C /, v ktorých je 6 tried s príslušenstvom a hospodárskeho pavilónu, v ktorom je aj školská kuchyňa. Triedy sú svetlé, vzdušné, vybavené vhodným detským zariadením, ktoré priaznivo vplýva na sociálno-emocionálnu atmosféru v škole. Sú v nich vytvorené priestory pre hrové a pracovné činnosti detí, ale aj priestor pre spoločné pohybové aktivity. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky, didaktické hry, učebné pomôcky primerané veku, detská a odborná literatúra. V triedach 5-6 ročných detí sú počítače a v dvoch triedach sú interaktívne tabule. Pri triedach sú samostatné oddychové priestory, spálne a kuchynky, z ktorých kuchárky podávajú jedlo. Exteriér MŠ má dostatočnú rozlohu na realizovanie rôznych organizačných foriem a edukačných aktivít, je vybavený pieskoviskami, trávnatou plochou, multifunkčným exteriérovým  náradím.

Poloha našej materskej školy je priaznivá pre mladé rodiny žijúce na sídlisku Východ a výhodou je to, že je situovaná v blízkosti dvoch základných škôl, čo nás vedie k úzkej spolupráci so ZŠ.

Viac tu: http://materska-skola-leningradska-1.webnode.sk/charakteristika-ms/

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7470931 / E 21.93244679999998