MŠ, Ul. S. H. Vajanského

Svetozára Hurbana Vajanského 5
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

Naša materská škola sa nachádza v Michalovciach. Jej zriaďovateľom je mesto Michalovce. Materská škola má štyri klasické triedy a jednu triedu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagogický kolektív tvoria kvalifikované učiteľky. Poskytujeme celodennú  starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom so ŠVVP.

Situovaná je v peknom a tichom prostredí neďaleko lesoparku Hrádok. Priestranné priestory materskej školy sú rozložené v dvojposchodovej účelovej budove s dvomi samostatnými vchodmi. Do triedy pre deti so ŠVVP je vybudovaný bezbariérový vstup.

Dvor je vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál MŠ je rozdelený na trávnatú plochu určenú na rôzne pohybové aktivity a ihrisko s pieskoviskom či preliezačkami a lavičkami.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7604462 / E 21.90517030000001