Pohľady do minulosti

O projekte

Informácie o realizácii projektu, cieľoch, financovaní, donoroch, prečo sme sa rozhodli vybrať práve tieto osobnosti na galériu pod nebom

Rytier Albert z Michaloviec

Dôležité postavenie v našom regióne mala v období stredoveku rodina šľachticov z Michaloviec (Nagymihályovcov). Azda najvýznamnejším predstaviteľom spomínaného rodu bol Albert z Michaloviec.

Teodor Jozef Mousson

Teodor Jozef Mousson maliar a umelec, spojil 33 rokov svojho života s Michalovcami. Dokonca získal prívlastok „maliar zemplínskeho slnka a ľudu". Bol jedným z prvých maliarov, ktorý sa vo svojej tvorbe venoval Zemplínu.

Imrich Sztáray

Zásluhu na získaní majetkov svojich predkov a celkovom povýšení spoločenského postavenia a vplyvu rodu mal Imrich Sztáray (1698-1769), nepochybne najvýznamnejšia osobnosť tohto rodu.

Irma Sztáray

Rod Sztáray je šľachtický rod, ktorý sa od 18. storočia spája s miestami nášho regiónu a kaštieľom, v ktorom múzeum sídli. Irma Sztáray pochádzala zo starianskej vetvy grófskeho rodu Sztárayovcov.

Realizácia a foto

Všetky vytvorené produkty budú prístupné na tejto stránke, taktiež bude prístupný fotoalbum z otvorenia výstavy a vytvorených obrazov.