Úradné oznamy pre podnikateľov

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
154/23 Prenájom nebytových priestorov - Ul. Komenského č. 42 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 3. 2023
153/23 Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Ul. mlynská Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 3. 2023
121/23 Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Partizánska ul. Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 3. 2023
120/23 Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Okružná ul. Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 3. 2023
119/23 Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Lastomírska ul. Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 3. 2023
1078/22 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre : Revitalizácia lokality Hrádok - I.etapa. Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 9. 11. 2022
1077/22 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Doplnenie chladiaceho kompresora ZŠ Michalovce Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 9. 11. 2022
1076/22 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Re-use centrum, zberný dvor, Lastomírska ul. Michalovce Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 9. 11. 2022
422/21 Výzva - Realizácia spevnených plôch v rámci projektu Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 31. 8. 2021
365/21 Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Obnova historického parku v Michalovciach – kerta Sztarayovcov Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 30. 7. 2021