Úradné oznamy pre podnikateľov

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
349/20 Návrh dodatku č. 2 VZN č. 197/2018 Všeobecne záväzné nariadenie 11. 8. 2020
348/20 Návrh VZN o pod. poskytovania FP na vykonávanie opatrení SPO detí a SK 2020 Všeobecne záväzné nariadenie 11. 8. 2020
347/20 Návrh dodatku č. 1. VZN Mesta Michalovce č. 204/2019 Všeobecne záväzné nariadenie 10. 8. 2020
346/20 Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania Rozhodnutie 7. 8. 2020
345/20 Dodanie JUDO Tatami Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 6. 8. 2020
344/20 Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti Vyhláška 5. 8. 2020
343/20 Uložená písomnosť - Marián Havrila Uložené písomnosti 5. 8. 2020
342/20 Ponuka pracovného miesta - Odborný referent útvaru primátora - sekretariát primátora Výberové konania 4. 8. 2020
341/20 Byt do nájmu na adrese Obrancov mieru 4 - 1,5-izbový Prenájmy 3. 8. 2020
340/20 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Oznamy 3. 8. 2020