Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Žabany

Mesto Michalovce zverejňuje Návrh na vydanie územného rozhodnutia vo veci Žabany - skládka na nie nebezpečný  odpad - rozšírenie (III. a IV. etapa).

8. 4. 2021 7:42

 

Súbory / prílohy