Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Obnova historického parku v Michalovciach – kerta Sztarayovcov

Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk - Obnova historického parku v Michalovciach – Kerta  Sztarayovcov.

30. 7. 2021 12:31

 

Súbory / prílohy