Pokladne MsÚ

Pracovná doba hlavnej pokladne MsÚ - v budove A - Námestie Osloboditeľov 30, prízemie, číslo dverí 113

Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
Utorok: 8:00 - 12:00
Streda: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Pracovná doba pomocnej pokladne MsÚ  - v budove B - Námestie slobody 1, prízemie, číslo dverí 183

Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
Utorok: 8:00 - 12:00
Streda: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
Pozn. Preberanie zásielok na pošte denne od 9:00 - 10:00 hod.