Matrika

Rozpis sobášov 2024
V zmysle Smernice prednostu  č.9  zo dňa  7. 12. 2021 s účinnosťou od 1. 1. 2022 o vykonávaní civilných sobášov organizovaných Matričným úradom v Michalovciach a ZPOZ , sú dňami na vykonávanie  sobášnych obradov štvrtok  a sobota na základe  rozpisu v kalendárnom roku 2024.
  [96 kB]
Narodenie dieťaťa
Čo všetko je potrebné dokladovať pri narodení dieľaľa na matričnom úrade
  [58 kB]
Informácia k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa   [100 kB]
Prijatie mena po rozvode (PDF)
Tlačivo oznámenia po rozvode o prijatí skoršieho priezviska
  [151 kB]
Postup pri späťvzatí mena
Postup pri späťvzatí priezviska po rozvode manželstva
  [159 kB]
Úmrtie občana
Čo všetko je potrebné dokladovať pri úmrtí občana na matričnom úrade
  [156 kB]
Odpis z Registra trestov
Usmernenie
  [120 kB]
Správne poplatky   [88 kB]