Matrika

Narodenie dieťaťa
Čo všetko je potrebné dokladovať pri narodení dieľaľa na matričnom úrade
  [58 kB]
Prijatie mena po rozvode (PDF)
Tlačivo oznámenia po rozvode o prijatí skoršieho priezviska
  [151 kB]
Postup pri späťvzatí mena
Postup pri späťvzatí priezviska po rozvode manželstva
  [159 kB]
Úmrtie občana
Čo všetko je potrebné dokladovať pri úmrtí občana na matričnom úrade
  [156 kB]
Odpis z Registra trestov
Usmernenie
  [120 kB]
Správne poplatky   [88 kB]