Agenda ŠFRB

Odkazy a užitočné linky:

http://www.sfrb.sk/ - Tlačivá žiadostí o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre právnické a fyzické osoby s potrebnými prílohami.