Kontakty

Meno Odbor Telefón
Ing. Lenka Bihunová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 908 074 110
PhDr. Renáta Cibiková Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 56 68 64 182
Mgr. Mária Cucáková Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 751 569
Ing. Iveta Čelovská Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 56 68 64 301
Mgr. Simona Ďurinová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 646 177
Bc. Anna Grajcárová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 918 327 234
Ing. Lenka Hreňková Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 751 564
Ing. Ján Jasovský Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 915 763 488
Ľudmila Jurčová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 56 68 64 304
Mgr. Lívia Kalaninová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 650 912
Gabriela Kočišová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 646 171
Mgr. Petra Kolesárová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 56 68 64 307
Marián Litun Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 646 177
Bc Martin Max Mezej Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 646 177
Mgr. Iveta Moravcová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 646 177
PhDr. Beáta Paľovčíková Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 56 68 64 305
Mgr. Gabriela Puciová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 56 68 64 179
PhDr. Marián Salma Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 918 876 620
PhDr. Lucia Salma Bazyľak Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 918 327 234
Bc. Alena Simiková Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 0918 327 234