VZN 229/2022

Číslo VZN: 229/22

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 229/2022, ktorým sa upravuje VZN Mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce.

Dátum zverejnenia: 15. 12. 2022 12:45

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2023

 
 

Súbor: vzn_c._229_2022_podmienky_prenajmu_stanovist_taxi.pdf Stiahnuť súbor