VZN 208/2020

Číslo VZN: 208/2020

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č 208/2020 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Dátum zverejnenia: 7. 9. 2020 8:51

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 10. 2020

 
 

Súbor: vzn_c.208_2020.pdf Stiahnuť súbor