VZN - 204/2019

Číslo VZN: 204/2019

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 204/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2020.

Dátum zverejnenia: 27. 8. 2020 14:00

 

Stav: platné

Platnosť: od 27. 8. 2020

 
 

Súbor: vzn_c_204_2019.pdf Stiahnuť súbor