VZN 197/2018 - Dodatok č.1

Číslo VZN: 197/2018

Popis:
Dodatok k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 197/2018, zo dňa 27.2.2018, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.

Dátum zverejnenia: 2. 6. 2020 10:55

 

Stav: platné

Platnosť: od 2. 6. 2020

 
 

Súbor: dodatok_c1_k_vzn_197.pdf Stiahnuť súbor