VZN - 164/2014 - Dodatok č. 1

Číslo VZN: 164/2014 - Dodatok

Popis:

Dodatok č. 1 k Všeobecne závaznému nariadeniu č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce

Dátum zverejnenia: 29. 5. 2020

 

Stav: platné

Platnosť: od 29. 5. 2020

 
 

Súbor: vzn_164_2014_d01.pdf Stiahnuť súbor