Zámer na priamy prenájom nehnuteľností

Mesto Michalovce zverejňuje "Zámer na priamy prenájom nehnuteľností": pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Stráňany na ulici Partizánskej. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

6. 12. 2017 12:00