Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb.

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
158/23 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 77 (Starý súd) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 3. 2023
157/23 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 3. 2023
156/23 Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č.82 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 3. 2023
155/23 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 3. 2023
154/23 Prenájom nebytových priestorov - Ul. Komenského č. 42 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 3. 2023
153/23 Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Ul. mlynská Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 3. 2023
121/23 Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Partizánska ul. Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 3. 2023
120/23 Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Okružná ul. Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 3. 2023
119/23 Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Lastomírska ul. Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 3. 2023
Poskytovanie profylaktických a servisných služieb - oprava a údržba HW technických zariadení a SW vo vlastníctve verejného obstarávateľa Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 30. 3. 2020