Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb.

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
Poskytovanie profylaktických a servisných služieb - oprava a údržba HW technických zariadení a SW vo vlastníctve verejného obstarávateľa Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 30. 3. 2020
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 10. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 10. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 10. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 10. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 6 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 10. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 10. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 81 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 10. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 8. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 31. 8. 2018