Športovci

Anton Frolo

Anton Frolo

hádzanár, pedagóg, zaslúžilý majster športu (20.apríla 1934 v Ružomberku)

Vyrastal v neľahkých podmienkach v rodine železničiara, matka mu zomrela, keď mal 9 rokov. Rozhodujúci krok k hádzanej urobil na Gymnáziu v Michalovciach. Po výborných výsledkoch v krajskom kole podporených jeho výkonmi bol vybraný do krajského družstva, ktoré na celoslovenskom kole ŠHM zvíťazilo, keď porazilo aj celok Bratislavy. Ligovú hráčsku kariéru začal v Prešove, kde hrával v rokoch 1966-1968.V silnej konkurencii mnohých hráčov sa vďaka úsiliu byt' stále dokonalejším a svedomitému tréningu sa dostal do reprezentácie. Štartoval za ČSSR na III., IV. a V. majstrovstvách sveta. Najväčší úspech dosiahol na VI. majstrovstvách sveta vo švédskom Göteborgu, kde sa ČSSR stala majstrom sveta. V roku 1968 začal pôsobiť v Košiciach ako hrajúci tréner. V roku 1969 sa zaslúžil o postup Košíc do I. ligy. Do roku 1981 pôsobil ako tréner a zaslúžil sa o tituly majstra ČSSR v roku 1979 a v roku 1981. Od roku 1981 do roku 2000 vykonával popri povolaní stredoškolského profesora aj funkciu trénera mládeže vo VSŽ Košice. Od roku 2000 pôsobí na ZŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach v útvare športovo talentovanej mládeže. V roku 2000 bol vyhlásený za najúspešnejšieho slovenského hádzanára storočia.

Anton Gajdoš

Anton Gajdoš

gymnasta, vysokoškolský pedagóg (1. júna 1940 v Dubrinici -Ukrajina)

Vzťah ku gymnastike mu vštepil otec na počiatku 50. rokov minulého storočia. Športovej gymnastike sa spolu so starším bratom Pavlom upísal na Gymnáziu v Michalovciach, kde maturoval v šk. roku 1956/57. Tréningy v michalovskej telocvični absolvoval pod odborným vedením otca a riaditeľa Športovej školy dorastu Antonína Havla. UŽ ako dorastenec dosahoval pozoruhodné výsledky v Prešovskom kraji i na Slovensku. Na Vysokej škole Pedagogickej v Bratislave ukončil aprobáciu telesná výchova - slovenský jazyk. V roku 1960 sa stal absolútnym majstrom Slovenska v kategórii mužov. V rokoch 1961 - 63 pretekal za Duklu Praha. Od roku 1964 až do roku 1990 pôsobil ako odborný asistent a ako docent na Katedre teórie a didaktiky gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave. Trénoval rad vynikajúcich slovenských gymnastov pretekajúcich za Sláviu UK. Bol i medzinárodným rozhodcom.

Patrí medzi vynikajúcich športových teoretikov. Vo svojej vedeckej práci študoval otázky skvalitnenia športového tréningu v gymnastike. Jeho monografie boli publikované v Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii. Ako hosťujúci profesor pôsobil na univerzitách v Bagdade(l971-72), Slippery Rock University v USA( 1990-91) a na Jyväskyla University vo Fínsku( 1992). Doktorskú dizertačnú prácu - DrSc. obhájil v roku 1996 pred Vedeckou radou Petrohradskej akadémie telesnej výchovy. Krátkodobo prednášal v Jakarte, Pekingu, Montreale, Ljubljane, Budapešti, Lisabone, Kyjeve a i. V rokoch 1994 - 97 bol docentom a súčasne zástupcom riaditeľa ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK v Bratislave a v rokoch 1997-2000 jeho riaditeľom. Naďalej pokračuje vo vedecko - výskumnej práci najmä v oblasti histórie gymnastiky a sporadicky prednáša v zahraničí.

Pavel Gajdoš

Pavel Gajdoš

gymnasta, tréner (1.augusta 1936 vo Veľkom Bereznom - Ukrajina)

S gymnastikou začal pod vedením svojho otca na doma vyrobenom náradí v Nižnej Jablonke. Systematický tréning je spojený s gymnaziálnym štúdiom v Michalovciach, kedy pretekal za Športovú školu dorastu v roku 1951. Jeho športový rast usmerňoval otec a riaditeľ Športovej školy dorastu Antonín Havel. Pochopenie počas stredoškolských štúdií našiel u telocvikárov Jána Vološina a Miroslava Kramárka. Bol všestranne nadaný. Vynikajúco hral futbal, hádzanú, výborne plával. V roku 1953 získal titul majstra Slovenska v gymnastike v kategórii dorastencov.

Po maturite v roku 1954 začal študovať na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, no vzhľadom na neprimerané tréningové podmienky odišiel študovať na Inštitút telesnej výchovy a športu do Prahy. Tu sa plne prejavil jeho gymnastický talent a na sklonku štúdia bol členom reprezentačného družstva ČSR a v roku 1958 sa zúčastnil 1. MS v Moskve, kde ako člen družstva získal bronzovú medailu. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal členom Dukly Praha.

Počas svojej gymnastickej kariéry dosiahol tieto pozoruhodné výsledky: Na OH v Ríme v roku 1960 získal ako člen družstva 4. miesto, na OH v Tokiu v roku 1964 ako člen družstva 6. miesto. Na MS v Moskve v roku 1958 ako člen družstva bronzovú medailu, na MS v Prahe v roku 1962 opäť bronzovú medailu a 25. miesto vo viacboji. Na MS v Luxembursku bol 15. vo viacboji. Bo114 - násobným majstrom Československa v disciplínach bradlá, kruhy, kôň na šírku a hrazda. Po skončení aktívnej pretekárskej činnosti pôsobil ako tréner v Dukle Praha, dlhé roky pracoval na Správe vrcholového športu v ČSĽA. Do dôchodku odišiel v hodnosti plukovníka v roku 1993, žije v Prahe.

Milan Mikuláš

Milan Mikuláš

ľahká atletika (1. apríla 1963 v Trnave)

Základnú školu navštevoval v Michalovciach (1969-1978). Počas stredoškolského štúdia na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach sa začal aktívne venovať atletike a v priebehu 3. a 4. ročníka sa stal majstrom Slovenska v trojskoku a obsadil 2.miesto na majstrovstvách ČSSR a 2.miesto na majstrovstvách ČSSR juniorov. Okrem športu sa zaujímal o históriu a geografiu. Zúčastnil sa krajského kola zemepisnej olympiády. Po ukončení stredoškolského štúdia (1982) odišiel za športom do Prahy. Stal sa členom športových klubov Slávie Praha (1982-1984) a Olymp Praha (RH Praha) do konca svojej športovej kariéry (1995).

Milan Mikuláš získaval športové úspechy aj v zahraničí, kde reprezentoval našu vlasť. Bolo to 3.miesto na Majstrovstvách Európy v hale r. 1989 v Haagu, 5.miesto na Majstrovstvách sveta v hale r. 1989 v Budapešti. Ako účastník OH 1988 v Soule bol zranený, na OH 1992 v Barcelone získal 15.miesto a na Európskom pohári družstiev l. miesto. Je držiteľom československých rekordov v trojskoku (17,53m) a v skoku ďalekom (8,25m) z roku 1988 platných podnes. Je zároveň držiteľom 10 titulov majstra ČSSR (trojskok, diaľka). V roku 1992 ukončil VSE v Prahe odbor ekonomika dopravy. Po ukončení športovej kariéry začal pracovať ako ekonóm. V súčasnosti pracuje ako vedúci ekonomického úseku v spoločnosti SM7, a. s., ktorá sa zameriava na predpínanie mostných konštrukcií.

Ján Šaffa

Ján Šaffa

tréner, pedagóg, ľahká atletika (28.decembra 1953 v Malčiciach)

Po ukončení základnej školy nastúpil na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Michalovciach (1969 - 1972). Fakultu telesnej výchovy a športu absolvoval v rokoch 1972-1977 v Bratislave. Ľahkej atletiky - šprintom na 100m, 200m a 400m sa začal pretekársky venovať od roku 1971 vo VSŽ Košice. Za Sláviu UK Bratislava pretekal počas vysokoškolského štúdia. V rokoch 1972-1973 bol juniorským reprezentantom ČSSR, v roku 1975 majstrom Slovenska v behu na 400m pozoruhodným časom 48,2s. Športovú kariéru uzavrel v roku 1976 pre zdravotné problémy a začal pôsobiť ako tréner v AŠK Banská Bystrica.

Jeho trénerská činnosť bola veľmi úspešná. Trénoval družstvo šprintérov ČSSR a ako reprezentačný tréner SR bol na OH 1996 v Atlante, kde jeho zverenec Štefan Balošák sa dostal do semifinále v behu na 400m a celkovo skončil ako tretí najlepší beloch. Viedol atletickú výpravu SR na OH 2000 v Sydney. Na MS v Helsinkách roku 1983 skončila štafeta na 4x400m štvrtá a Tomko sa prebojoval do semifinále v behu na 400m (5.miesto). Na ME juniorov v Slovinsku v roku 1998 obsadil jeho zverenec Boris Vazovan 3.miesto v behu na 400m prekážok. Na ME seniorov v Budapešti v roku 1983 bol Dušan Malovec 5. v behu na 400m. Štefan Balošák obsadil 7.miesto na ME seniorov v Helsinkách v roku 1994.

Ťažisko jeho klubovej trénerskej práce bolo v AŠK Dukla Banská Bystrica, kde pôsobil od roku 1978 až do roku 2004.V roku 1996 bol vyhodnotený ako najlepší slovenský atletický tréner.

Ladislav Šesták

Ladislav Šesták

pedagóg, tréner (26. septembra 1929 v Michalovciach)

Po maturite na michalovskom gymnáziu pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde ukončil odbor TV - filozofia v roku 1953.V rokoch 1953-1970 pracoval na katedre TV Pedagogickej fakulty v Prešove. Zároveň sa venoval trénerskej činnosti. V rokoch 1954-1970 bol trénerom hádzanárskeho oddielu Tatran Prešov. Pod jeho vedením Tatran Prešov sa stal v r. 1968-69 majstrom ČSFR. Od r. 1972 trénoval ČH Bratislava, ktorú doviedol v r.1972-73 na majstra ČSFR a v r.1974-75 do semifinále PEM.

Ako tréner reprezentácie ČSR v r.1961 s reprezentačným mužstvom na majstrovstvách sveta v NSR získal 2. miesto, v r.1972 na OH v Mníchove získal striebornú medailu a v r.1978 na majstrovstvách sveta v Dánsku 11. miesto. V rokoch 1989-1996 bol 1 rok trénerom vo švajčiarskom Tirolsku a 6 rokov trénerom UHC Salzburg. Zároveň pôsobil na katedre KTV PF University v Salzburgu. Popri tom zastával vážne posty v česko - slovenskom športe. V rokoch 1961-1973 bol členom predsedníctva CSZH pri ÚV ČSZTV v Prahe vo funkcii predsedu trénerskej rady. Od r.1997 je členom komisie metodiky a vzdelania pri SZH a od r.2002 členom klubu FAIR PLAY pri SOV. Za záslužnú prácu v oblasti športu boli mu udelené vyznamenania: Vzorný tréner, Zaslúžilý tréner, Tréner roka, cena "FAIR PLAY" a.i.