XIII. ročníka mestskej súťaže vo vybíjanej žiakov a žiačok


Mesto Michalovce - Odbor školstva a športu a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spolupráci so Základnou školu na Ul. J. Švermu 6 (2. ZŠ) v Michalovciach boli v priebehu mesiaca február 2023 organizátormi už XIII.