Vyhodnotenie VIII. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat ZŠ


Dňa 30.03.2023 sa na Základnej škole Moskovská uskutočnil už VIII. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat základných škôl.