Schválenie Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce

Uznesenie

Celkový počet poslancov 25
Celkový počet prítomných poslancov 23
Za hlasovalo 8
Proti hlasovalo 1
Zdržalo sa hlasovania 14
Nehlasovalo 0

Detail hlasovania

RNDr.,Mgr. Barkasi, doc.,PhD. Daniela (SMER +) Zdržal sa
Bc. Bašista Patrik (HLAS) Zdržal sa
Ing. Čornej Martin (SNS) Neprítomný
Mgr. Čúrny Jaroslav (SaS +) Áno
Ing. Dlužanská Jana (SaS +) Áno
JUDr. Dobranská Harmanová Zuzana (SaS +) Áno
MUDr. Eľko Maroš (SMER +) Zdržal sa
Geci Radovan (SaS +) Áno
PhDr.,Ing. Gejguš Mirko (SMER +) Zdržal sa
MUDr. Goda Dušan (NEKA) Áno
PaedDr. Hajduková Radmila (SMER +) Zdržal sa
Ing. Horňák Martin (SaS +) Zdržal sa
Ing. Kaľavský Filip (SaS +) Áno
Ing. Kerekeš Ján (NEKA) Zdržal sa
Mgr. art. Kisty Miroslav (NEKA) Áno
MUDr. Kvak Štefan (SMER +) Zdržal sa
MUDr. Makohus Jozef (SMER +) Zdržal sa
MUDr. Mihalečko Ján (NEKA) Zdržal sa
Michajlo Marek (NEKA) Neprítomný
Ing. Muchová Eva (SMER +) Zdržal sa
JUDr.,Ing. Sibal Erik (NEKA) Nie
Ing. Sokologorský Jozef (SMER +) Zdržal sa
JUDr. Sotáková Tímea (HLAS) Zdržal sa
Ing. Stričík, doc.,PhD. Michal (NEKA) Zdržal sa
Mgr. Várady Ján (SaS +) Áno