ReACTION!

REsourses Anti-Crisis: Town-twinning, Innovation, Openness and Networking


Logo EÚ

The project is co-financed by the European Union 


Projekt programu
Európa pre občanov

Siete medzi partnerskými mestami

- Aktívni občania pre Európu

Hlavné ciele projektu:

 • Vytvoriť príležitosti pre európskych občanov aktívne participovať na vytváraní demokratickejšej Európy
 • Podporiť aktívne európske občianstvo formou "vlastníctva" k EÚ
 • Výmenné stretnutia a interakcie medzi občanmi s rôznymi skúsenosťami, pochádzajúcich  z rôznych európskych krajín
 • Zvýšiť európsku identitu účastníkov, zvýšiť povedomie o spoločnýcheurópskych hodnotách a kultúr

Štyri medzinárodné aktivity:

 1. Prvé medzinárodné stretnutie zástupcov účastníckych krajín v meste Novigrad (Chorvátsko) - február 2013
 2. Druhé stretnutie  v meste Spittal an der Drau (Rajúsko) - apríl 2013
 3. Tretie stretnutie v meste Marghita (Rumunsko) - október 2013
 4. Štvrté stretnutie  v mestách Sacile, Brunera, Porcia (Taliansko) - apríl 2014

Partneri projektu:
17 partnerských miest a združení z 12 rôznych štátov Európskej únie a  juhovýchodnej Európy

 1. Mestá Sacile, Porcia, Brugnera, Fontanafredda a Caneva - Taliansko
 2. Mesto Spittal an der Drau - Rakúsko
 3. Mesto Novigrad - Cittanova - Chorvátsko
 4. Mesto Marghita - Rumunsko
 5. Mesto Berettyoujfalu - Maďarsko
 6. Združenie partnerských miest  La Réole - Francúzko
 7. Mestá  Vila-real and Borriana - Španielsko
 8. Mesto Michalovce - Slovensko
 9. Mesto Santa Lucija - Malta
 10. Združenie  zastupujúce Novo mesto - Slovinsko
 11. Združenie miestnych samospráv pri Čiernom mori - Bulharsko
 12. Mesto Struga - Macedónsko

Project approved by the
European Commission in programme

Networking of Twinned Towns

- Europe for Citizens 

Main Goals of the Project:

 • Oportunity for European citizens to participate actively to the building of a more democratic Europe
 • Promotion of the active European citizenship, through the reinforcement of the sense of ownership to the EU 
 • Facilitating the exchanges and the interaction among citizens, coming from different European countries and having different experiences
 • To enhance the European identity within the participants, in order raise awareness on European common values and culture

Four International Events:

 1. First Internationale Event - Novigrad (Croatia) - february 2013 
 2. Second Internationale Event -Spittal an der Drau (Austria) - april 2013
 3. Third Internationale Event - Marghita (Romania) - october 2013
 4. Fourth Internationale Event -
  Sacile, Brunera, Porcia (Italy) - april 2014 

Partners:
17 partners from 12 diferent countries from EU and South East Europe.

 1. Municipalities of Sacile, Porcia, Brugnera - Fontanafredda and Caneva - Italy
 2. Municipality of Spittal an der Drau - Austria
 3. Municipality of Novigrad - Cittanova - Croatia
 4. Municipality of Marghita - Romania
 5. Municipality of Berettyoujfalu - Hungary
 6. Town twining committee of La Réole - France
 7. Municipality  of Vila-real and Borriana  - Spain
 8. Municipality of Michalovce - Slovakia
 9. Municipality of Santa Lucija - Malta
 10. Association for Developing Voluntary Work Novo mesto - Slovenia 
 11. Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities - Bulgaria
 12. Municipality of Struga - FYR of Mace´donia