Modernizácia mestskej plavárne

Zmena pozostáva z komplexnej zmeny dispozičného riešenia prízemia so šatňami a vstupným priestorom a poschodia, kde sa vytvorili wellness priestory zamerané hlavne na sauny. Plavárenská hala sa rozšíri smerom vonku o 3 m tak, aby sa vytvoril priestor pre divákov pri súťažiach a priestor pre odpočinok pri bežnej prevádzke plavárne. Pre súťaže je vytvorený samostatný vstup pre divákov vedený od vstupnej haly popod jestvujúce schodisko do bazénovej časti. Z tejto komunikácie sú navrhované aj toalety pre divákov. Tieto toalety môžu slúžiť aj pre letnú prevádzku, kedy je otvorená vonkajšia záhrada prístupná cez brodítko. Vonkajšie bazény, terasa a bufet sú naznačené ako vízia do budúcna. Nie je to predmetom riešenia tejto stavby. Vytvoria sa len predpoklady pre technickú infraštruktúru.

V stavbe bude riešená kompletne nová vzduchotechnika, bazénová technológia, podlahové vykurovanie, elektroinštalácia a nová zdravotechnika. Stavba bude komplexne zateplená.


Situácia

Situácia na stiahnutie (PDF)

Prízemie

Prízemie na stiahnutie (PDF)

Poschodie

Poschodie na stiahnutie (PDF)

Rezy

Rezy na stiahnutie (PDF)


 

Vizualizácie