Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického ruchu

 

Mesto ako partner v projekte: Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického ruchu Slovensko - Ukrajina

Program: Program susedstva Maďarská republika - Slovenská republika - Ukrajina (INTERREG IIIA)
Opatrenie: Cezhraničná koordinácia politík životného prostredia a investície malého rozsahu
Trvanie projektu: od 01.04.2006 do 31.05.2007
Celková výška príspevku z EÚ a štátneho rozpočtu: 5 872 525,- Sk
Celková výška príspevku mesta ako partnera: 341 000,- Sk

Na základe úspešného vyhodnotenia a následného schválenia poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre Regionálne združenie turizmu Zemplín (RZTZ) ako žiadateľa o grant, sa mesto Michalovce stalo partnerom v projekte "Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického ruchu Slovensko - Ukrajina" v rámci Programu Iniciatívy spoločenstva INTERREG III A - Program susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina.

Aktivity partnera v projekte:

  • Zriadenie siete informačných centier a informačných kancelárií 
  • Príprava a vydanie "Turistického sprievodcu Dolným Zemplínom a Zakarpatskou Ukrajinou" 
  • Príprava a zorganizovanie medzinárodnej konferencie "Skúsenosti z aplikovania Národnej stratégie rozvoja CR v regióne Dolného Zemplína" 
  • Príprava a zorganizovanie medzinárodnej konferencie "Rozvoj CR v cezhraničných regiónch Dolný Zemplín - Zakarpatská Ukrajina" 
  • Príprava a zorganizovanie medzinárodného workshopu "Zakarpatská Ukrajina - príroda, kultúra, história" 
  • Príprava a zorganizovanie medzinárodného workshopu "Zemplínska šírava - slovenské more, Dolný Zemplín - miesto pre aktívnu dovolenku" 
  • Príprava a zorganizovanie medzinárodného festivalu ľudovej kultúry Zemplín - 1. ročník 
  • Príprava a zorganizovanie medzinárodného športového podujatia "Športové dni Michalovce v Užhorode" - 1. ročník