Aktuality

   

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 207/2019 a Uznesením z XV. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach zo dňa 28.02.2022 číslo 267 k bodu Humanitárna pomoc Mesta Michalovce v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vyhlasuje výzvu na predkladanie ž...

14. 9. 2022 15:35

Pietny akt kladenia vencov 78. výročie SNP

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia SNP sa konal 26. augusta o 10.00 hod. pri pamätníku na Bielej hore. Pokloniť sa hrdinom, ktorí padli v boji za našu slobodu, prišli za mesto Michalovce primátor Viliam Zahorčák, viceprimátor Miroslav Dufinec ...

31. 8. 2022 15:56

Oznam pre klientov mestského úradu

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje  váženým občanom zmenu hodín  určených pre vybavovanie klientov na Mestskom úrade v Michalovciach: v dňoch od 22.08.  do 26.08.2022 od 7.00 hod. do 13.00 hod  denne. Okrem určených klientskych hodí...

19. 8. 2022 7:38

Certifikát ENVI - PAK

Aj Mesto Michalovce, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie  CO2, ktorú ENVI – PAK za rok 2021 dosiahol v množstve  78 747 000 kg. Táto úspora  predstavuje  množstvo sklen...

30. 6. 2022 8:42

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod. Bližšie informácie o voľbá...

20. 6. 2022 17:44