Aktuality

   

Certifikát ENVI - PAK

Aj Mesto Michalovce, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie  CO2, ktorú ENVI – PAK za rok 2021 dosiahol v množstve  78 747 000 kg. Táto úspora  predstavuje  množstvo sklen...

30. 6. 2022 8:42

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod. Bližšie informácie o voľbá...

20. 6. 2022 17:44

Obmedzenie dopravy na Stráňanskom moste

Mesto Michalovce upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta na obmedzenie premávky na Stráňanskom moste cez rieku Laborec na Partizánskej ulici.   Na základe kontroly a správy k stavebno-technickému stavu mostného objektu pristúpilo mes...

11. 6. 2021 14:06

Už len pár dní na samosčítanie obyvateľov

Samosčítanie obyvateľov je možné už iba do 31.3.2021. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára. Formulár je možné nájsť na www.scitanie.sk Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne. ...

17. 3. 2021 11:09

Rekonštrukcia Zlatého býka

Národná kultúrna pamiatka bude centrom kultúrneho diania a umenia Mesto uspelo svojím projektom s názvom Umením búrame hranice v programe cezhraničnej spolupráce 2014 – 2020 Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine. V rokoch 2019 až 2021 sa zrekonštruuje národná kultú...

29. 6. 2020 8:14

Podpora a poďakovanie

V spolupráci s Mestom Michalovce firma Syráreň Bel Slovensko, a. s., 25. mája odovzdala balíčky svojich výrobkov. Firma sa rozhodla takouto cestou nezištne podporiť a poďakovať všetkým, ktorí sa počas pandémie stali najviac ohrozenou skupinou. Balíčky tav...

27. 5. 2020 8:07

Zápis do materskej školy

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 30. apríla do 13. mája 2020.   Žiadosť odosiela rodič...

23. 4. 2020 12:00

Oznam o zákaze organizovania podujatí

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, podľa § 48, ods. 4 písmena d, zákona č. 355/2007 Z.z sa zakazuje MsKS Michalovce organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.3.2020 do odvolania. ...

17. 3. 2020 13:07

Opatrenia mesta pri vyplácaní sociálnych dávok

Tlačová správa, 17. marca 2020. Mesto Michalovce prijalo viacero usmernení a odporúčaní na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19, v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ), v podmienkach nášho mesta. Súčasná situácia s rozš...

17. 3. 2020 11:55

Ďalšie obmedzenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa pre obmedzenie šírenia koronavírusu rozhodlo na najbližšie dva týždne zatvoriť niekoľko stovák prevádzok. Patria medzi ne i taxislužby. Od 16. marca má taxislužba pozastavenú činnosť. To znamená, že v taxík...

17. 3. 2020 11:11