Aktuality

   

Chystáme Vianoce v meste, stromček už máme

Technické služby priviezli a osadili 14. novembra na námestí krásny 14-metrový ihličnan, ktorý bude dominantou vianočnej výzdoby v meste. Približne 50-ročný smrek vyrástol v neďalekej obci Hažín. Mestu ho daroval Michalovčan Michal Hricík, za čo mu srdečne ďakujem...

5. 12. 2023 6:47

Verejné pripomienkovanie projektu revitalizácie lokality Hrádok - I.etapa

Pozývame vás na verejné pripomienkovanie projektu Revitalizácia lokality Hrádok - I.etapa ktoré sa uskutoční 31. mája 2023 o 14.00 hod v Malej sále MsKS na 1. poschodí.   Na stretnutí budú prítomní aj projektanti spoločnosti STOA  arch. p...

23. 5. 2023 8:01

Ministri navštívili Michalovce

Vo februári uplynul rok od vojny na Ukrajine a predstavitelia vlády navštívili Michalovce, aby sa s predstaviteľmi samosprávy o tomto roku porozprávali. Primátor mesta Michalovce prijal 6. marca na mestskom úrade povereného ministra zahraničných vecí a európs...

22. 3. 2023 11:56

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 207/2019 a Uznesením z XV. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach zo dňa 28.02.2022 číslo 267 k bodu Humanitárna pomoc Mesta Michalovce v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vyhlasuje výzvu na predkladanie ž...

14. 9. 2022 15:35

Oznam pre klientov mestského úradu

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje  váženým občanom zmenu hodín  určených pre vybavovanie klientov na Mestskom úrade v Michalovciach: v dňoch od 22.08.  do 26.08.2022 od 7.00 hod. do 13.00 hod  denne. Okrem určených klientskych hodí...

19. 8. 2022 7:38

Certifikát ENVI - PAK

Aj Mesto Michalovce, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie  CO2, ktorú ENVI – PAK za rok 2021 dosiahol v množstve  78 747 000 kg. Táto úspora  predstavuje  množstvo sklen...

30. 6. 2022 8:42

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod. Bližšie informácie o voľbá...

20. 6. 2022 17:44