Aktuality

   

Rekonštrukcia Zlatého býka

Národná kultúrna pamiatka bude centrom kultúrneho diania a umenia Mesto uspelo svojím projektom s názvom Umením búrame hranice v programe cezhraničnej spolupráce 2014 – 2020 Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine. V rokoch 2019 až 2021 sa zrekonštruuje národná kultú...

29. 6. 2020 8:14

Podpora a poďakovanie

V spolupráci s Mestom Michalovce firma Syráreň Bel Slovensko, a. s., 25. mája odovzdala balíčky svojich výrobkov. Firma sa rozhodla takouto cestou nezištne podporiť a poďakovať všetkým, ktorí sa počas pandémie stali najviac ohrozenou skupinou. Balíčky tav...

27. 5. 2020 8:07

Zápis do materskej školy

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 30. apríla do 13. mája 2020.   Žiadosť odosiela rodič...

23. 4. 2020 12:00

Oznam o zákaze organizovania podujatí

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, podľa § 48, ods. 4 písmena d, zákona č. 355/2007 Z.z sa zakazuje MsKS Michalovce organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.3.2020 do odvolania. ...

17. 3. 2020 13:07

Opatrenia mesta pri vyplácaní sociálnych dávok

Tlačová správa, 17. marca 2020. Mesto Michalovce prijalo viacero usmernení a odporúčaní na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19, v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ), v podmienkach nášho mesta. Súčasná situácia s rozš...

17. 3. 2020 11:55

Ďalšie obmedzenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa pre obmedzenie šírenia koronavírusu rozhodlo na najbližšie dva týždne zatvoriť niekoľko stovák prevádzok. Patria medzi ne i taxislužby. Od 16. marca má taxislužba pozastavenú činnosť. To znamená, že v taxík...

17. 3. 2020 11:11

Aktuálne opatrenia mesta

Usmernenia a odporúčania na zabránenie šírenia koronavírusu COVID 19 Tlačová správa, 16. marca 2020. V súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) pre riešenie opatrení na zabránenie šírenia nového koronavíru...

17. 3. 2020 8:25

Oznam o obmedzení vstupu

Mestský úrad v Michalovciach v súvislosti so šírením koronavírusu žiada vážených klientov,  aby po dobu karanténnych opatrení obmedzili fyzickú návštevu Mestského úradu v Michalovciach a prednostne využívali telefonickú, písomnú a el...

10. 3. 2020 11:20

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady  a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020 v čase od 07,00 hod do 22,00 hod. Bližšie informácie o voľbách do NR SR 2020 Výsledky volieb do ...

28. 2. 2020 7:45

Výročná členská schôdza DC č. 8

  Výročná členská schôdza Denného centra na Ulici Andreja Šándora č. 1 v Michalovciach.        Každý rok nesie v sebe významné a dôležité udalosti pre náš život , keď je čas pospomínať, zastaviť sa, poďakovať.  ...

24. 2. 2020 7:53