Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
14. 9. 2022

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 207/2019 a Uznesením z XV. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach zo dňa 28.02.2022 číslo 267 k bodu Humanitárna pomoc Mesta Michalovce v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z transparentného účtu na pomoc ľuďom postihnutých vojnou.

Výzva

Žiadosť

Čestné vyhlásenie