Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
20. 6. 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na

sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod.

Bližšie informácie o voľbách 2022