Aktuality

   

Michalovská radnica bola v utorok miestom osláv

V jej obradnej sieni sa 24. októbra stretlo viac ako 1000 jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožili významného životného jubilea. Michalovská samospráva organizuje už tradične toto podujatie v októbri, v Mesiaci úcty k starším. Každoročne naň pozýva obyvateľov ...

25. 10. 2023 14:22

Odstávka detského bazénika

Bazén je vypustený a odstavený z technických dôvodov. Servisný technik demontoval zariadenie potrebné k jeho prevádzke. Termín spustenia ešte nie je známy.  

24. 10. 2023 9:40

Jesenný zber objemného bioodpadu

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) sa v lokalitách pri rodinných domoch bude zberať v priebehu dvoch týždňov od 6. novembra 2023  do 17. novembra 2023 (45. a 46. týždeň). Uskutoční sa vašom...

24. 10. 2023 9:12

Kam s odpadom z hrobových miest

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení plné stíchnutých ľudí, rozžiarených sviec či pestrofarebných chryzantém. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých patria v našej zemepisnej šírke k rešpektova...

10. 10. 2023 8:38

Michalovská radnica si pripomína 95. výročie dostavby budovy

Michalovce si v roku 2023 pripomínajú viacero významných výročí a jedným z nich je aj 95. výročie dostavby budovy súčasnej radnice. Pri príležitosti tohto výročia dostavby budovy, ktorú dnes každý pozná ako sídlo Mestského úradu Michalovce, sa koná výstava Mi...

5. 10. 2023 8:00

Dobrovoľnícky september v Michalovciach

V Košickom kraji je celý september venovaný dobrovoľníctvu. Jednotlivé aktivity v kampani zastrešuje Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Mesto Michalovce je svojou dobrovoľníckou činnosťou už známe. Do aktivít mesiaca dobrovoľníctva sa mesto zapája každoročne a...

5. 10. 2023 7:44

Dobrovoľníctvo v Močaranoch

Piatok 22. septembra aktívni členovia DC8 Močarany využili na dobrovoľnícku činnosť pri skrášľovaní okolia Denného centra na Ulici Andreja Šándora. Pomocný materiál, niekoľko kvetináčov levandúľ a cibuľky jarných kvetov poskytlo Mesto Michalovce a k tomu sa pridal...

5. 10. 2023 7:42

Špacirki po michalovskej radnici

Pri príležitosti 95. výročia dostavby budovy radnice sa konali špecializované Špacirki po varošu, venované budove radnice. V nedeľu 24. septembra večer sa množstvo účastníkov stretlo pred mestským úradom, aby si vypočuli výklad spojený s prehliadkou budovy v podan...

5. 10. 2023 7:38

Robotická kosačka

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce prijali ponuku na bezplatné otestovanie robotickej  kosačky Automover 550. Model je vybavený  satelitnou GPS technológiou, ktorá zabezpečuje ovládanie kosačky v rámci virtuálnych hraníc námestia. Pomoc...

5. 10. 2023 7:36

Stolpersteine – kamene, o ktoré zakopnete

Stolpersteine – kamene, o ktoré zakopnete, pripomínajú obete holokaustu aj v Michalovciach „Nie sme hrdí na to, že Michalovce patria medzi tie mestá, z ktorých bolo židovské obyvateľstvo deportované do koncentračných táborov, ale je nám cťou, že aj v našom mes...

3. 10. 2023 11:16