Aktuality

   

Mesto získalo ďalšie externé zdroje

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt  Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce  vo výške 105 250,50 Eur, projekt bude spolu...

23. 3. 2023 3:50

Medzinárodná študentská vedecká konferencia v Michalovciach

Štvrtý ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej a odbornej konferencie sa konal 9. marca na pôde Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Inštitúte bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach. Konferencia bola medzinárodného charakteru...

22. 3. 2023 11:46

Ako vyzerá život v záchytnom tábore

V 7. ročníku sa žiaci na hodinách občianskej náuky zoznamujú aj s témou globálneho problému migrácie. Ten sa dotýka aj nášho mesta a regiónu, keďže pre vojenský konflikt na Ukrajine množstvo Ukrajincov utieklo zo svojej domovskej krajiny. Nielen Ukrajinci túžia po...

22. 3. 2023 11:42

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

29. marec od 8:00 h do 16:00 h ZRUŠENÉ Prerušenie distribúcie elektrickej energie 3. apríl od 8:10 h do 16:00 h Prerušenie distribúcie elektrickej energie 4. apríl od 8:20 h do 1...

22. 3. 2023 7:00

Hodina Zeme 2023

Vypni a venuj hodinu Zemi.

14. 3. 2023 13:02

Miestne dane a poplatky

Mesto Michalovce začína od stredy 15. marca 2023 s doručovaním rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa (ďalej len „Rozhodnutie“). Rozhodnutia budú do domácností doručovať zamestnanci mesta ako správcu týchto daní v pra...

9. 3. 2023 9:31

Mobilná aplikácia Odvoz Odpadu

Ponúkame obyvateľom bývajúcim v rodinných domoch aplikáciu, ktorou si uľahčia  triedenie odpadu. Ide o mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu, ktorá prakticky nahrádza tlačené zberové kalendáre. Jej používanie je bezplatné a jednoduché. Obyvateľ si ju stiahne do tele...

20. 2. 2023 7:08

Významné výročia Michaloviec – grófsky rod Sztáray

V roku 2023 si v Michalovciach pripomíname viacero významných výročí. Môžeme ich rozdeliť do troch okruhov. O výročiach, súvisiacich priamo s mestom Michalovce, sme priniesli článok v novinách č. 2. V tomto čísle sa budeme venovať udalostiam súvisiacich so šľachti...

7. 2. 2023 10:49

Nemocnica novej generácie oslávila piate výročie

Nemocnica novej generácie Svet zdravia Michalovce oslavuje svoje piate výročie. V porovnaní s obdobím pôvodnej nemocnice  stúpol počet operácií priemerne o tretinu, a to vďaka vyššiemu počtu operačných sál, posilnenému personálu a plávajúcim lôžkam. „Naš...

3. 2. 2023 8:53