Spoločné stravovanie dôchodcov a určených skupín občanov mestaPopis

Služby mesta Michalovce, s.r.o. Partizánska 23, 071 01 Michalovce


Malometrážne byty

Adresa: Ulica Obrancov mieru 4, Michalovce
Telefón: +421 917 648 137
Jedálny  lístok:  10.5.-16.5.2021, 17.5.-23.5.2021
 

 

IV. ZŠ

Adresa: Ulica Komenského 1, Michalovce
Telefón: +421 56 628 19 43
 

V. ZŠ
Adresa: Ulica školská 2, Michalovce
Telefón: +421 56 628 29 16
 

VII. ZŠ
Adresa: Ulica Krymská , Michalovce
Telefón: +421 56 643 44 41
 

Michalovský domov seniorov
Adresa: Jána Hollého 9, Michalovce
Telefón: +421 56 642 03 12
 


V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
   a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
   b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
   c) dovŕšila dôchodkový vek.
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti - pre prijímateľa sociálnej služby – opatrova