Budova Groszovho paláca

Nám. osloboditeľov 1034/68
07101 Michalovce


Popis

Na týchto miestach sa pôvodne rozprestierali bažiny, v 19. storočí tu už stál hostinec grófa Sztárayho.
Samotný objekt Groszovho paláca bol vybudovaný okolo roku 1905 v štýle miestnej secesie maďarskej proveniencie (architektmi budovy boli G. Papp a F. Szabolcs, pôvodným priezviskom Grosz – názov paláca je preto odvodený od jeho mena).
Objekt je typický svojou nárožnou štvorcovou vežou, ukončenou kladivami – symbolom hutníctva. V krídle do ulice sa pôvodne nachádzal hotel, zvyšok slúžil na bývanie.Budovu dlhodobo vlastnila rodina Durschlagovcov.
V medzivojnovom období v objekte sídlila Dunajská banka, neskôr Sedliacka banka, nachádzalo sa tu tiež zlatníctvo, hodinárstvo, obchody, reštaurácia, kancelária či byt.
Po druhej svetovej vojne tu bola umiestnená lekáreň, časť priestorov slúžila aj pre potreby Bistra (išlo o služby rýchleho občerstvenia).

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.755615 / E 21.915879