Výber z tvorby Jána Kováča

Výstava

31. 3. 2022 - 31. 3. 2022 16:00

Mesiac marec bude v galérii mestského kultúrneho strediska patriť profesionálnemu výtvarníkovi Jánovi Kováčovi, ktorý pochádza z neďalekých Sobraniec. Má za sebou niekoľko samostatných i spoločných výstav. Pokojne možno konštatovať, že tie mali aj medzinárodný charakter. Kováč je človekom, ktorý chodí po svete s otvorenými očami. Citlivo vníma dianie okolo seba, ktoré stvárňuje vo svojich dielach. Evidentne sa zameriava na podstatu bytia, ktorá je odkazom na najvyššiu autoritu. Neopomína dôležitosť vzťahov, v ktorých rozhodujúcu úlohu zohráva človek. O tom svedčia aj figurálne motívy. Človek je do tohto sveta zámerne vsadený. Aby slovom povzbudil unaveného, aby súčasťou života človeka bola zvučná melódia radosti a šťastia. Človek ako vrchol stvorenia dáva život a tvár aj chladným kameňom. Je teda na človeku, či jeho dych bude oživujúcou vlahou pre svet, alebo zasadeným semenom smrti. V tomto zmysle je tvorba Kováča nadčasová. Expozícia bude verejnosti prístupná do konca mesiaca.
                                                    


GPS: N 48.7571543567554 / E 21.918021504504395