Vstaň, vezmi si lôžko a choď!

Bohoslužba

7. 3. 2020 15:00 - 7. 3. 2020 17:00

Prijmite pozvanie na Svetový deň modlitieb 2020

,,Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"

Tému pripravili kresťanské ženy zo Zimbabwe. Každý rok tému pripravujú ženy s rôznych krajín. V Michalovciach sa Svetový deň modlitieb uskutoční

7.marca o 15.00 hod. v Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach

(gréckokatolícky chrám pri bývalej autobusovej stanici)

Ide o ekumenické modlitebné stretnutie mužov a žien, kde sa oboznámite so životom kresťanov v Zimbabve. Spoznáte trochu ich starosti i radosti a budete sa modliť za naše rodiny.


GPS: N 48.75655491593078 / E 21.92396259747239