Vesmír očami detí

Súťaž

12. 3. 2021 - 31. 3. 2021

Hvezdáreň v Michalovciach – oddelenie ZKCaH – vyhlasuje regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ  pre okresy Michalovce a Sobrance.

Súťaž prebehne v dvoch etapách:  1. regionálne kolá   2. celoslovenské kolo

Súťažiť sa bude v 5 kategóriách:

I. kategória deti predškolského veku
II. kategória 1. – 4. ročník ZŠ
III. kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník 8-ročných gymnázií
IV. kategória ZUŠ; 1. – 4. ročník ZŠ
V. kategória ZUŠ; 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník 8-ročných gymnázií

Do súťaže je možné poslať len výkresy spracované ľubovoľnou technikou s formátom max. A2 a v maximálnom počte 10 prác z každej kategórie!

Na zadnú stranu každej práce treba napísať: názov práce, meno, adresu a vek autora, kategóriu a triedu a označiť prácu pečiatkou školy (ak je to možné).

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov!

Súťažné práce doručte na: Hvezdáreň, Hrádok 1, 071 01  Michalovce, najneskôr do 31. 3. 2021 !