Týždeň dobrovoľníctva 2019

Iné

16. 9. 2019 - 20. 9. 2019 8:00

Oznamujeme Vám možnosť zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva 2019  v rámci košického kraja, v termíne 16.-22.9.2019. Svojimi aktivitami či priamou dobrovoľníckou účasťou tak podporíte nielen myšlienku dobrovoľníctva v našom kraji, ale na celom Slovensku. 
Vytvoríte tak príležitosť pre tých, ktorí chcú dobrovoľníčiť, ale možno doteraz nenabrali odvahu.
Stanete sa dôkazom, že dobré skutky sa dejú a dobrí ľudia medzi nami žijú.

Navrhované dobrovoľnícke aktivity počas Týždňa dobrovoľníctva Košického kraja na území mesta Michalovce

Organizátor: Mesto Michalovce
Názov aktivity: Náter oplotenia Materskej školy v Michalovciach
Miesto realizácie: Materská škola, Vajanského 5, 071 01 Michalovce
Dátum realizácie: 17.9.2019
V prípade nepriaznivého počasia: bude sa realizovať v piatok 20.9.2019
Počet dobrovoľníkov: 30
Čas realizácie: od 9:00 do 13:00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Bujdošová, email: valeria.bujdosova@msumi.sk, tel.: +421 918 876 620


Organizátor: Mesto Michalovce
Názov aktivity: Výroba dekoračných mydiel
Miesto realizácie: Komunitné centrum, Mlynská 21, 071 01 Michalovce
Dátum realizácie: 17.09.2019
V prípade nepriaznivého počasia - táto aktivita sa uskutoční za akéhokoľvek počasia, pretože sa bude realizovať vo vnútorných priestoroch KC.
Počet dobrovoľníkov: 5
Čas realizácie: od 9:00 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Garant KC - Bc. Alena Simikova - email: kcmichalovce@gmail.com, tel.č.: +421 918 327 234


Organizátor: Mesto Michalovce
Názov aktivity: Náter oplotenia Malometrážnych bytov v Michalovciach
Miesto realizácie: Areál Malometrážnych bytov, Obrancov mieru 4, 071 01 Michalovce
Dátum realizácie: 20.9.2019
V prípade nepriaznivého počasia: bude sa realizovať o týždeň neskôr
Počet dobrovoľníkov: 20
Čas realizácie: od 9:00 do 13:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Cibiková, email: renata.cibikova@msumi.sk, tel.: +421 56 686 41 82


Organizátor: Michalovský domov seniorov (zariadenie sociálnych služieb)
Názov aktivít:

  • Zaspievajme si spolu
  • Hranie spoločenských hier
  • Tvorivé dielne (tkanie koberčekov z vlny)

Miesto realizácie: Michalovský domov seniorov, Hollého 9, 071 01 Michalovce
Dátum realizácie: 17.9.2019
V prípade nepriaznivého počasia: aktivity sa budú realizovať v stanovený termín (uskutočnia sa v interiéry)
Počet dobrovoľníkov: 10
Čas realizácie: od 9:00 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: PhDr. Henrieta Lacková, email: lackova@mids.sk, tel.: +421 918 561 709