Kto je mojím ochrancom?

Súťaž

30. 10. 2021 - 30. 10. 2021 23:00

Všeobecné ustanovenia  výtvarno-literárne súťaže Vyhlasovateľom súťaže je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (územný obvod koordinácie Michalovce). Organizátorom súťaže je Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s OZ Entrée pri ZKGZ v Michalovciach.
Garantom výtvarnej časti súťaže je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (územný obvod koordinácie Michalovce).
Garantom literárnej časti súťaže  je  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach.


Cieľom výtvarno-literárnej súťaže je zvyšovanie vedomia a povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany detí pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie vnímania a chápania uvedenej problematiky kreatívnym vyobrazením pomocou kresby a maľby  a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézia a próza. Súťaž je realizovaná v súlade s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+:312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
 

Viac informácií


GPS: N 48.753278200000054 / E 21.911380354983528