Koncert Seniora

Koncert

15. 11. 2017 15:00 - 15. 11. 2017 18:00

Seniorsky hudobno-spevácky súbor SENIORA so svojimi zložkami VÁNOK a STARŠI CHLOPI v rámci Mesiaca úcty k starším začal sériu svojich vystúpení v sociálnych zariadeniach v  meste i v širšom okolí. Ako prví sledovali ich vystúpenia v charitných domovoch na Stráňanoch ( CHD prof. Hlaváča a CHD J. Jendžeľovského). Nasledoval ústav sociálnej starostlivosti HARMÓNIA v Strážskom a v najbližších dňoch predvedú svoj program aj v DSS v Rakovci a Trebišove.

                Súbor SENIORA sa pripravuje aj  na koncert STARŠICH CHLOPOV, ktorý sa uskutoční 15. novembra 2017 v Zlatom býku pod záštitou primátora nášho mesta. K dôkladnej príprave pomohlo aj septembrové sústredenie obidvoch zložiek súboru v Trenčianskych Tepliciach) vďaka finančnej podpore od mesta, za čo touto cestou úprimne ďakujeme.

 

                                                                                                              Vladimír Tatarko