Kolesaroviny

Výstava

9. 4. 2021 - 30. 4. 2021 20:00

Každý portrét maľovaný s citom je portrétom umelca a nie jeho modelu. Model je iba podnetom, príležitosťou...
Prostredníctvom virtuálnej prezentácie Jána Kolesára KOLESAROVINY sa preneste do sveta jeho malieb.