Dva týždne v športe 26. 5. - 8. 6. 2023

Šport

26. 5. 2023 - 6. 6. 2023

Mestská športová olympiáda materských škôl – XX. ročník
31.05., 9.00 hod., MŠ, Školská 5
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912


Mestská športová olympiáda žiakov michalovských základných škôl - XXXIX. ročník
02.06., 8.30 hod., ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Mestská športová olympiáda seniorov – XV. ročník
29.05., 8.30 hod., ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Emília Nemcová, tel.: 0915 584 882

Atletika
Atletický štvorboj stredných škôl „O pohár primátora mesta“ – I. ročník
30.05., 8.15 hod., ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Futbal

MFK Zemplín – FC Košice

27.05., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17 a U16 – 26. kolo 
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

AFK Topoľany – OŠK Budkovce
04.06., 17.00 hod., V. liga Juh, dospelí VsFZ – 24.kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Turistika
Bicyklom do Oborína
28.05., 8.00 hod., OD DODO

Splav Cirochy – IX. ročník
4. 6.,
Info : www.kstmichalovce.sk