Aktuality

   

Stlač odpad, ušetríš viac, ako si myslíš

Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to, aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho, aby ich musel človek stláčať. Je síce pravda, že väčši...

25. 5. 2018 12:39

Nová ambulancia cestovnej medicíny

    V michalovskej nemocnici otvoria ambulanciu cestovnej medicíny Michalovce 30. apríla Aké očkovania absolvovať pred cestou do tropických krajín, kedy preventívne nasadiť antimalariká či na čo všetko si dať pozor počas pobytu ...

2. 5. 2018 7:49

O aktivitách únie nevidiacich a slabozrakých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Základná organizácia sídli v našom meste na Námestí osloboditeľov č. 77. ...

30. 4. 2018 9:33

Uzávierka miestnych komunikácií

Mesto Michalovce už viackrát avizovalo, že jednou z plánovaných rekonštrukcií miestnych komunikácií bude aj rekonštrukcia a zmena priesečnej križovatky na križovatku okružnú pri Zemplínskej knižnici na Štefánikovej ulici v Michalovciach. S rekonštrukciou sa začne ...

9. 4. 2018 13:35

Oznam o začatí zberu bioodpadu

Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa podieľajú na pravidelnom zbere bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob, že v tomto roku začneme zber v týždni od pondelka 9.4.2018 postupne podľa jednotlivých obvodov.  Zber bioodpadu sa bude vykonáva...

6. 4. 2018 8:12

Pripomienkovanie monitorovacej správy PHSR

Vážení občania, predkladáme Vám na pripomienkovanie súhrnú monitorovaciu správu  v rámci tematického hodnotenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce za roky 2016 a 2017. Vaše pripomienky a návrhy k Monitorovacej správe a Akčném...

21. 3. 2018 8:03

Jarné upratovanie v našom meste

Rozmiestnenie  veľkoobjemových kontajnerov  pre obyvateľov mesta Michalovce počas jarného upratovania V dňoch 9. 3. 2018 - 9. 4. 2018 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie  objemného odpadu:  ...

9. 3. 2018 13:54

Dobrá správa pre odberateľov tepla a TÚV

V týchto dňoch spoločnosť DOMSPRÁV, s.r.o. – byty, teplo a iné služby, Michalovce,  ako dodávateľ tepla a  tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre odberateľov v Michalovciach ukončila práce na ročnom vyúčtovaní  nákladov pre svojich odberateľov ...

2. 3. 2018 14:48

Aktivity primátora (19.02.2018 - 02.03.2018)

20.2. účasť na Výročnej členskej schôdzi Denného centra seniorov č.4 21.2. rokovanie s vedením Colného úradu Michalovce 21.2. rokovanie s predstaviteľmi Saleziánov v Michalovciach 21.2. účasť na Výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska 22.2. r...

2. 3. 2018 14:45

Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Poslanci prerokovali správu o ukončených a realizovaných projektoch - Rokovanie zastupiteľstva - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa zišli na prvom tohtoročnom zasadnutí v utorok 27. februára. Pripravených mali viac ako dvadsať rokovacích bo...

2. 3. 2018 14:35