Zverejňujeme Manuál tvorby verejných priestranstiev
22. 8. 2022

Zverejňujeme Manuál tvorby bezpečných verejných priestranstiev Mesta Michalovce. 

Tento manuál analyzuje aktuálny stav Mesta Michalovce, poukazuje na jeho pozitíva i negatíva, ponúka východiskové riešenia, ale najmä obsahuje základné normy pri budovaní logického a využiteľného mestského priestoru.

Manuál vznikol vďaka projektu UrbSecurity realizovanom v programe URBACT III, ktorý umožňuje európskym mestám v rámci celej Európy spolupracovať na vypracovaní riešení hlavných problémov miest a zdieľať osvedčené postupy, poznatky a riešenia so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré pôsobia v mestskej politike. 

Manuál spracovali architekti firmy mmm projects s.r.o., vybranej na základe verejného obstarávania. Navrhované riešenia boli prezentované aj na Urbact festivale v parížskom Pantine v júni 2022.

Dobré mesto sa nepozná podľa toho,
že aj chudobnejší ľudia jazdia na aute,
ale podľa toho, že aj bohatí jazdia
verejnou dopravou.
                                     A. Peňalosa

 

Manuál tvorby verejných priestranstiev  [pdf, 81 MB]