Živly
3. 2. 2023

vystava_zivly

Mesiac február bude v galérii Mestského kultúrneho strediska patriť výtvarníčke Ľudmile Tokárovej. Autorka žije a tvorí na Zemplíne. Má za sebou niekoľko autorských a spoločných výstav, ktoré sa stretajú u verejnosti so záujmom. Autorka citlivo reaguje na dobu, ktorá výrazne ovplyvňuje jej osobitý výtvarný prejav. Aj preto má expozícia tento príznačný názov. Jej diela zachytávajú realitu i abstrakciu, tá má v ponúkanej expozícii prevahu.

Tokárová si uvedomuje, že aj prostredníctvom umenia je viac ako potrebné poskytnúť človeku nádej a povzbudiť ho k ochote hľadať zmysel života, ktorého podstatou je harmónia a oživujúca láska. Tento fakt citlivo vyjadrí detailným zhotovením mandaly. Je to kruh zhotovený kombinovanou technikou, ktorej súčasťou sú kamienky a kryštály. Prezentovaná abstrakcia je odrazom toho, že život je zápasom i krásou, ktorú možno vnímať vo farbách. Ucelená expozícia zahŕňa rôznosť štýlov a techník. Za zmienku stojí liaty akryl a liata živica. Autorka a organizátori sa tešia na vašu návštevu do konca mesiaca, vždy počas pracovných dní.
 

PaedDr. Ivana Mochorovská