Vydávanie hlasovacích preukazov
2. 2. 2024

Oznamujeme klientom Mestského úradu, že hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23.03.2024 sa budú vydávať osobne od 07.02.2024 do 22.03.2024 pre prvé kolo volieb a do 05.04.2024 pre druhé kolo volieb. V kanceláriách číslo 129, 120, 109, 107 budovy „A“ Mestského úradu (pri fontáne) v úradných hodinách mesta:

Pondelok 07:30 – 15:30
Utorok 07:30 – 15:30
Streda 09:00 – 16:00
Piatok 07:00 – 12:00

e-mailom 
vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken), alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adrese : michal.palovcik@msumi.sk najneskôr do 04.03.2024 pre prvé kolo a do 14.03.2024 pre druhé kole volieb

v listinnej podobe 
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  musí byť doručená najneskôr do 04.03.2024 pre prvé kolo a do 14.03.2024 pre druhé kole volieb na adresu:

Mesto Michalovce
Odbor organizačný – voľby
Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce