Stretnutie po šesťdesiatich rokoch
27. 6. 2022

18 Stretnutie po šesťdesiatich rokoch.png

Gymnázium P. Horova tohto roku oslavuje 100 rokov od jeho založenia. Na oplotení od športovej haly je panelová výstava, ktorá mapuje momenty od vzniku školy až po dnešok. Na fotografiách sa prezentuje škola po stránke vyučovacej, športovej aj spoločenskej. Sú podchytené krátke podujatia, brigádnická činnosť a rôzne ďalšie podujatia, výlety, spoločenské akcie, krúžky a ďalšie činnosti. S veľkým záujmom si panelovú výstavu prezreli aj bývalí žiaci, ktorí po 60 rokoch mali stretnutie. Bola to trieda profesora RNDr. A. Pčelára. Z 32 študentov sa stretnutia zúčastnilo desať bývalých absolventov, štyria muži a šesť žien. V rozprave si s úctou a láskou spomínali aj na ostatných spolužiakov a tiež aj na vyučujúcich, ktorí sa počas štúdia s nimi stretli. Spomínali na triedneho ale aj na tých, ktorí ich naučili ucelenú látku. Spomínali na zážitky, úspechy v práci, pochválili sa svojimi deťmi. Na tomto stretnutí sa najviac rozprávalo o zdravotných problémoch, o záhradkách, o činnosti v dôchodku a o rôznych zdravotných pomôckach. Zo zdravotných dôvodov sa už ani nekonzumovali alkoholické nápoje okrem troch pív. Po vyčerpaní tém nasledovalo krátke lúčenie s tým, že ak budeme zdraví, tak sa o rok zase stretneme.

 

J.G.