Michalovská Galéria pod nebom prichádza s novou výstavou
18. 5. 2023

5 Galéria pod nebom prichádza s novom výstavou (3).jpg

Srdečne pozývame všetkých Michalovčanov a návštevníkov nášho mesta do Galérie pod nebom na výstavu História rímskokatolíkov v  Michalovciach do roku 1944. Na viac ako dvadsiatich baneroch v blízkosti budovy mestského úradu je prezentovaný ich historický vývoj od stredoveku až po už spomínaný rok 1944.

Jednotlivé tabule sú venované významným cirkevným stavbám na území mesta. Nachádza sa tam najstaršia tunajšia sakrálna stavba – rotunda v sídle Zemplínskeho múzea, kaplnka na Hrádku, farský Kostol narodenia Panny Márie, či pôvodne cintorínska kaplnka.

Výstavu pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou narodenia Panny Márie v Michalovciach. Autorom výstavy je  Martin Molnár, kronikár mesta Michalovce a historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktorý spolupracoval s Miladou Tomkovou, riaditeľkou MsKS v Michalovciach. Odborným garantom výstavy je cirkevný historik, univerzitný profesor Peter Zubko. V stredoveku boli na území mesta až tri rímskokatolícke kostoly (farnosti) čo radilo Michalovce medzi unikátne lokality na východnom Slovensku. Na slávnom stredovekom Kostnickom koncile sa z  Michaloviec zúčastnili farár Peter z Michaloviec a  prior johanitského rádu Albert z Michaloviec. Na výstave sú predstavené aj významné osobnosti, ako katechéta Štefan Hlaváč, farár Alexander Oppitz, farár Alojz Ottó či kardinál Jozef Tomko, ktorý študoval na michalovskom gymnáziu. Autor výstavy nezabudol ani na cirkevné rehole pôsobiace na území mesta, napríklad saleziáni. Textová časť výstavy je doplnená bohatým ilustračným historických fotografickým  materiálom, ktoré poskytli najmä autor výstavy a zberateľ historických pohľadníc Ján Dobrovolský. Výstava je verejnosti prístupná až do jesenných mesiacov.


rr