Harmonogram letných denných mestských táborov
10. 5. 2022

Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2022
      

Turnus Termín konania Organizátor
1 1.7. - 8.7.2022 ZŠ, Moskovská 1
1 1.7. - 8.7.2022 ZŠ, P. Horova, Kpt. Nálepku 16
2 11.7. - 15.7.2022 ZŠ, Okružná 17
2 11.7. - 15.7.2022 ZŠ, J. Švermu 6
3 18.7. - 22.7.2022 ZŠ, Krymská 5
4 25.7. - 29.7.2022 ZŠ, J.A. Komenského 1
5 8.8. - 12. 8.2022 ZŠ, Moskovská 1
6 15.8. - 19.8.2022 ZŠ, Školská 2
7 22.8. - 26.8.2022 ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4

 

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl.

Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve ZŠ, ktorá organizuje turnus, v termíne do 24.06.2022.

Poplatok na deň je 12 € (desiata 1,50€, obed 3,00€). Podľa ponúkaného programu letných táborov na jednotlivých ZŠ môže dôjsť k navýšeniu poplatku.

 

Odbor školstva a športu
MsÚ Michalovce