Deň vody - deň modrej planéty
30. 3. 2023

V rámci Svetového dňa vody sa dňa 27.3.2023 na Základnej škole, Krymská 5, Michalovce konala popularizačno-vzdelávacia prednáška s besedou.

RNDr. Lucia Balejčíková, PhD. z Výskumnej základne pre hydrológiu nížin Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, v.v.i. si pre žiakov VII.A a VII.B triedy  pripravila prednášku pod názvom „Deň vody - deň modrej planéty“. Počas prezentácie sa žiakom pokúsila zdôrazniť dôležitosť vody ako základnej podmienky existencie života na Zemi, vytvárania klímy a čistoty ovzdušia. Vo voľnej besede si žiaci precvičili svoje doteraz získané vedomosti, diskutovali o vedeckej činnosti, výbere povolania a svojich voľnočasových aktivitách. Na základe video-ukážok pokusov z chémie a podrobných návodov si žiaci môžu tieto „triky“ vyskúšať aj na vyučovacích hodinách alebo doma s rodičmi. Prostredníctvom videoprezentácie mohli žiaci vidieť, ako vyzerá laboratórna a terénna práca hydrológa.

Pani RNDr. Lucii Balejčíkovej ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Pokus Pokus