PhDr. Martina Čižmarik Makohusová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
odborná referentka právneho a priestupkového referátu Odbor právny, priestupkov a VO +421 56 68 64 106 martina.cizmarikmakohusova@msumi.sk