Mgr. Lukáš Paľo

Pozícia Odbor Telefón E-mail
evidencia obyvateľstva, podateľňa Odbor organizačný +421 56 68 64 106 lukas.palo@msumi.sk